Sistemes microinformàtics

posted in: Uncategorized 0

El present curs es tracta d’aportar els coneixements necessaris per conèixer la instal·lació i configuració de sistemes operatius, la implantacion dels elements de la xarxa local i el coneixement, la instal·lació i configuració d’aplicacions microinformàtiques.

Els Objectius del curs:

– Instal·lar i configurar el programari base en sistemes microinformàtics.

– Instal·lar, configurar i verificar els elements de la xarxa local Segons Procediments establerts.

– Instal·lar, configurar i mantenir paquets informàtics de propòsit general i aplicacions específiques.

– Facilitar a l’usuari la utilització de paquets informàtics de propòsit general i aplicacions específiques.