CURS DE CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB


Descripció del curs:

Amb el curs de Confecció i Publicació de Pàgines Web, aprendràs tot el necessari per obtenir el certificat de professionalitat de Confecció i Publicació de Pàgines Web IFCD0110

Aprendràs a construir pàgines web, a integrar components programari en pàgines web i a publicar-les

Certificat de professionalitat Nivell 2

Titulació

A la finalització del curs de Confecció i Publicació de Pàgines Web, l’alumne rep el títol de Certificat de Professionalitat en Confecció i Publicació de Pàgines Web IFCD0110, ajustat al R.D. 146/2011, de 4 de febrer

Rebràs un títol amb el qual podràs optar a l’acreditació de les teves competències professionals homologat a nivell estatal

Metodologia i Durada

Metodologia: Presencial
Durada: 480 Hores lectives
80 hores de pràctiques en empresa

Àmbit professional:

Un cop finalitzada l’acció, el centre facilita l’entrada en practiques en una empresa del sector de la província de Lleida, afavorint així la inserció laboral

Desenvolupant la seva activitat professional tant per compte propi, com per compte d’altri en empreses o entitats públiques o privades de qualsevol mida, que disposin d’infraestructura de xarxes intranet, Internet o extranet, a l’àrea de desenvolupament del departament d’informàtica.

Sectors Productius:

Se situa sobretot en el sector serveis, i principalment en els següents tipus d’empreses: empreses de desenvolupament de programari amb tecnologies web; empreses que tenen com a objectiu de negoci la comercialització de serveis d’anàlisi, disseny i construcció d’aplicacions informàtiques per a infraestructures de xarxes intranet, Internet i extranet; empreses o entitats que utilitzen sistemes informàtics per a la seva gestió.

Competència general:

Crear i publicar pàgines web que integrin textos, imatges i altres elements, utilitzant llenguatges de marques i editors apropiats, segons especificacions i condicions de «usabilitat» donades, i realitzar els procediments d’instal·lació i verificació de les mateixes en el servidor corresponent.


CURS D’ACTIVITATS ADMINISTRATIVES EN RELACIÓ AMB EL CLIENT

Descripció del curs:

Amb el curs d‘ Activitats administratives en relació amb el client , aprendràs tot el necessari per obtenir el certificat de professionalitat d’Activitats administratives en relació amb el client ADGG0208

Realitzaràs les operacions de recepció i suport a la gestió administrativa derivada de les relacions amb el públic o client, intern o extern, amb qualitat de servei, dins del seu àmbit d’actuació i responsabilitat, utilitzant els mitjans informàtics i telemàtics, i en cas necessari , una llengua estrangera, i aplicant els procediments interns i la normativa vigent.

Titulació:

A la finalització del curs d’Activitats administratives en relació amb el client, rebràs un títol amb el qual podràs optar a l’acreditació de les teves competències professionals homologat a nivell estatal.

Metodologia i Durada:

Metodologia: Presencial
Durada: 680 Hores lectives
120 hores de pràctiques en empresa

Àmbit professional:

Un cop finalitzada l’acció, el centre facilita l’entrada en practiques en una empresa del sector de la província de Lleida, afavorint així la inserció laboral i desenvolupament de la seva activitat professional en els següents àmbits:

– Empleats informació / recepció a oficines.
– Operador / a de central telefònica.
– Empleat administratiu serveis de magatzem / recepció.
– Recepcionistes establiment diferent a oficina.
– Hostessa d’informació.
– Operador-gravador dades en ordinador.
– Auxiliars administratius d’atenció a el públic no catalogat anteriorment.

 

Sectors Productius:

Està present en tots els sectors productius, així com en l’Administració Pública, destacant pel seu alt grau de transectorialidad.

 


 

CURS DE SISTEMES MICROINFORMÀTICS

Descripció del curs:

Amb el curs de Sistemes Microinformàtics, aprendràs tot el necessari per poder obtenir el teu “Certificat de Professionalitat de Sistemes Microinformàtics IFCT0209”.

Aprendràs a instal·lar i configurar el programari base en sistemes microinformàtics, a instal·lar, configurar i verificar els elements de la xarxa local, també a instal·lar, configurar i mantenir paquets informàtics de propòsit general i aplicacions específiques.

Titulació:

A la finalització del curs de Sistemes Microinformàtics, l’alumne rep el títol de Certificat en Sistemes Microinformàtics IFCT0209, ajustat al R.D. 146/2011, de 4 de febrer

Rebràs un títol amb el qual podràs optar a l’acreditació de les teves competències professionals homologat a nivell estatal

Metodologia y Durada

  • Metodologia: Presencial
  • Durada:560 Horas lectives
  • 40 horas de pràctiques en empresa

 

ÀMBIT PROFESSIONAL

Un cop finalitzada l’acció, el centre facilita l’entrada en practiques en una empresa del sector de la província de Lleida, afavorint així la inserció laboral

Desenvolupa la seva activitat professional en els següents àmbits:

Empreses o entitats que utilitzen sistemes informàtics per a la seva gestió, dins del departament de microinformàtica.
Petites empreses que comercialitzen i / o reparen equips informàtics i programari o com a professional autònom.

 

SECTORS PRODUCTIUS

Està present en els següents tipus d’empreses:
  • Empreses o entitats de qualsevol grandària que utilitzen sistemes informàtics per a la seva gestió i que poden estar emmarcades en qualsevol sector productiu.
  • Empreses proveïdores i distribuïdores de serveis d’informàtica i comunicacions.
  • Empreses dedicades a la comercialització d’equips microinformàtics.
  • Empreses que presten serveis d’assistència tècnica microinformàtica.
  • En les diferents administracions públiques, com a part del suport informàtic de l’organització.

Ocupacions i llocs de treball rellevants:

Tècnic en sistemes microinformàtics.
Instal·lador d’equips microinformàtics.
Reparador de microordinadors.
Comercial de microinformàtica.
Personal de suport tècnic.
Operador de Teleassistència


 

 

ADP CERTIFICATS HOMOLOGATS

ADGD0308     Activitats de gestió administrativa 15 BISBE IRURITA 13, LLEIDA AULA 2
ADGG0108    Assistència a la direcció 15 BISBE IRURITA 13, LLEIDA AULA 2
ADGG0208    Activitats administratives en la relació amb el client 15 BISBE IRURITA 13, LLEIDA AULA 2
ADGG0508    Operacions auxiliars d’enregistrament i tractament de dades i documents 15 BISBE IRURITA 13, LLEIDA AULA 2
ADGX01    Anglès: gestió comercial 15 BISBE IRURITA 13, LLEIDA AULA 3
COML0209    Organització del transport i la distribució 15 BISBE IRURITA 13, LLEIDA AULA 1
COMM0110    Màrqueting i compravenda internacional 15 BISBE IRURITA 13, LLEIDA AULA 1
COMM0112    Gestió de màrketing i comunicació 15 BISBE IRURITA 13, LLEIDA AULA 2
COMT0111    Gestió comercial immobiliària 15 BISBE IRURITA 13, LLEIDA AULA 2
COMT0210    Gestió administrativa i financera del comerç internacional 15 BISBE IRURITA 13, LLEIDA AULA 1
COMT0411    Gestió comercial de vendes 15 BISBE IRURITA 13, LLEIDA AULA 2
IFCD0111    Programació en llenguatges estructurats d’aplicacions de gestió 15 BISBE IRURITA 13, LLEIDA AULA 1
IFCD0112    Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals 15 BISBE IRURITA 13, LLEIDA AULA 1
IFCD0210    Desenvolupament d’aplicacions amb tecnologia web 30 BISBE IRURITA 13, LLEIDA AULA 5
IFCD0210    Desenvolupament d’aplicacions amb tecnologia web 15 BISBE IRURITA 13, LLEIDA AULA 1
IFCD0211    Sistemes de gestió d’informació 15 BISBE IRURITA 13, LLEIDA AULA 1
IFCI17    Tècnic/a en software ofimàtic 20 BISBE IRURITA 13, LLEIDA AULA 4
IFCT0109    Seguretat dels sistemes d’informació 15 BISBE IRURITA 13, LLEIDA AULA 1
IFCT0109    Seguretat dels sistemes d’informació 30 BISBE IRURITA 13, LLEIDA AULA 5
IFCT0209    Sistemes microinformàtics 15 BISBE IRURITA 13, LLEIDA AULA 2
IFCT0210    Operació de sistemes informàtics 15 BISBE IRURITA 13, LLEIDA AULA 2
IFCT0509    Administració de serveis d’internet 15 BISBE IRURITA 13, LLEIDA AULA 1
IFCT0509    Administració de serveis d’internet 15 BISBE IRURITA 13, LLEIDA AULA 3
IFCT0609    Programació de sistemes informàtics 15 BISBE IRURITA 13, LLEIDA AULA 1
IFCT0609    Programació de sistemes informàtics 15 BISBE IRURITA 13, LLEIDA AULA 3
IFCT0610    Administració i programació en sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients 15 BISBE IRURITA 13, LLEIDA AULA 1
SSCE0112    Atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE) en centres educatius 15 BISBE IRURITA 13, LLEIDA AULA 2
SSCG0111    Gestió de trucades de teleassistència 15 BISBE IRURITA 13, LLEIDA AULA 2
SSCG0209    Mediació comunitària 15 BISBE IRURITA 13, LLEIDA AULA 2

Descripció del curs: