CURS DE CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB


Descripció del curs:

Amb el curs de Confecció i Publicació de Pàgines Web, aprendràs tot el necessari per obtenir el certificat de professionalitat de Confecció i Publicació de Pàgines Web IFCD0110

Aprendràs a construir pàgines web, a integrar components programari en pàgines web i a publicar-les

Certificat de professionalitat Nivell 2

Titulació

A la finalització del curs de Confecció i Publicació de Pàgines Web, l’alumne rep el títol de Certificat de Professionalitat en Confecció i Publicació de Pàgines Web IFCD0110, ajustat al R.D. 146/2011, de 4 de febrer

Rebràs un títol amb el qual podràs optar a l’acreditació de les teves competències professionals homologat a nivell estatal

Metodologia i Durada

Metodologia: Presencial
Durada: 480 Hores lectives
80 hores de pràctiques en empresa

Àmbit professional:

Un cop finalitzada l’acció, el centre facilita l’entrada en practiques en una empresa del sector de la província de Lleida, afavorint així la inserció laboral

Desenvolupant la seva activitat professional tant per compte propi, com per compte d’altri en empreses o entitats públiques o privades de qualsevol mida, que disposin d’infraestructura de xarxes intranet, Internet o extranet, a l’àrea de desenvolupament del departament d’informàtica.

Sectors Productius:

Se situa sobretot en el sector serveis, i principalment en els següents tipus d’empreses: empreses de desenvolupament de programari amb tecnologies web; empreses que tenen com a objectiu de negoci la comercialització de serveis d’anàlisi, disseny i construcció d’aplicacions informàtiques per a infraestructures de xarxes intranet, Internet i extranet; empreses o entitats que utilitzen sistemes informàtics per a la seva gestió.

Competència general:

Crear i publicar pàgines web que integrin textos, imatges i altres elements, utilitzant llenguatges de marques i editors apropiats, segons especificacions i condicions de «usabilitat» donades, i realitzar els procediments d’instal·lació i verificació de les mateixes en el servidor corresponent.


CURS D’ACTIVITATS ADMINISTRATIVES EN RELACIÓ AMB EL CLIENT

Descripció del curs:

Amb el curs d‘ Activitats administratives en relació amb el client , aprendràs tot el necessari per obtenir el certificat de professionalitat d’Activitats administratives en relació amb el client ADGG0208

Realitzaràs les operacions de recepció i suport a la gestió administrativa derivada de les relacions amb el públic o client, intern o extern, amb qualitat de servei, dins del seu àmbit d’actuació i responsabilitat, utilitzant els mitjans informàtics i telemàtics, i en cas necessari , una llengua estrangera, i aplicant els procediments interns i la normativa vigent.

Titulació:

A la finalització del curs d’Activitats administratives en relació amb el client, rebràs un títol amb el qual podràs optar a l’acreditació de les teves competències professionals homologat a nivell estatal.

Metodologia i Durada:

Metodologia: Presencial
Durada: 680 Hores lectives
120 hores de pràctiques en empresa

Àmbit professional:

Un cop finalitzada l’acció, el centre facilita l’entrada en practiques en una empresa del sector de la província de Lleida, afavorint així la inserció laboral i desenvolupament de la seva activitat professional en els següents àmbits:

– Empleats informació / recepció a oficines.
– Operador / a de central telefònica.
– Empleat administratiu serveis de magatzem / recepció.
– Recepcionistes establiment diferent a oficina.
– Hostessa d’informació.
– Operador-gravador dades en ordinador.
– Auxiliars administratius d’atenció a el públic no catalogat anteriorment.

Sectors Productius:

Està present en tots els sectors productius, així com en l’Administració Pública, destacant pel seu alt grau de transectorialidad.


CURS DE SISTEMES MICROINFORMÀTICS

Descripció del curs:

Amb el curs de Sistemes Microinformàtics, aprendràs tot el necessari per poder obtenir el teu «Certificat de Professionalitat de Sistemes Microinformàtics IFCT0209».

Aprendràs a instal·lar i configurar el programari base en sistemes microinformàtics, a instal·lar, configurar i verificar els elements de la xarxa local, també a instal·lar, configurar i mantenir paquets informàtics de propòsit general i aplicacions específiques.

Titulació:

A la finalització del curs de Sistemes Microinformàtics, l’alumne rep el títol de Certificat en Sistemes Microinformàtics IFCT0209, ajustat al R.D. 146/2011, de 4 de febrer

Rebràs un títol amb el qual podràs optar a l’acreditació de les teves competències professionals homologat a nivell estatal

Metodologia y Durada

  • Metodologia: Presencial
  • Durada:560 Horas lectives
  • 40 horas de pràctiques en empresa

 

ÀMBIT PROFESSIONAL

Un cop finalitzada l’acció, el centre facilita l’entrada en practiques en una empresa del sector de la província de Lleida, afavorint així la inserció laboral

Desenvolupa la seva activitat professional en els següents àmbits:

Empreses o entitats que utilitzen sistemes informàtics per a la seva gestió, dins del departament de microinformàtica.
Petites empreses que comercialitzen i / o reparen equips informàtics i programari o com a professional autònom.

 

SECTORS PRODUCTIUS

Està present en els següents tipus d’empreses:
  • Empreses o entitats de qualsevol grandària que utilitzen sistemes informàtics per a la seva gestió i que poden estar emmarcades en qualsevol sector productiu.
  • Empreses proveïdores i distribuïdores de serveis d’informàtica i comunicacions.
  • Empreses dedicades a la comercialització d’equips microinformàtics.
  • Empreses que presten serveis d’assistència tècnica microinformàtica.
  • En les diferents administracions públiques, com a part del suport informàtic de l’organització.

Ocupacions i llocs de treball rellevants:

Tècnic en sistemes microinformàtics.
Instal·lador d’equips microinformàtics.
Reparador de microordinadors.
Comercial de microinformàtica.
Personal de suport tècnic.
Operador de Teleassistència


 

 

ADP CERTIFICATS HOMOLOGATS

ADP Centre de formació ocupacional subvencionat pel fons social europeu
i el servei d’ocupació de Catalunya.

CENTRE VILANOVA I LA GELTRU

[ADGD0108] Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria   
[ADGD0110] Assistència en la gestió dels procediments tributaris   
[ADGD0208] Gestió integrada de recursos humans   
[ADGD0210] Creació i gestió de microempreses   
[ADGD0308] Activitats de gestió administrativa   
[ADGG0108] Assistència a la direcció   
[ADGG0208] Activitats administratives en la relació amb el client   
[ADGG0308] Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines   
[ADGG0408] Operacions auxiliars de serveis administratius i generals   
[ADGG0508] Operacions auxiliars d’enregistrament i tractament de dades i documents   
[ADGN0108] Finançament d’empreses   
[ADGN0110] Gestió comercial i tècnica d’assegurances i reassegurances privades   
[ADGN0208]Comercialització i administració de productes i serveis financers   
[ADGN0210] Mediació d’assegurances i reassegurances privades i activitats auxiliars   
[ARGE30] Grafista maquetista   
[ARGN0110] Desenvolupament de productes editorials multimèdia   
[COMM0110] Màrqueting i compravenda internacional   
[COMM0111] Assistència a la investigació de mercats   
[COMM0112] Gestió de màrketing i comunicació   
[COMT0110] Atenció al client, consumidor i usuari   
[COMT0111] Gestió comercial immobiliària   
[COMT0210] Gestió administrativa i financera del comerç internacional   
[COMT0311] Control i formació en consum   
[COMT0411] Gestió comercial de vendes   
[COMV0108] Activitats de venda   
[FCOI02] Alfabetització informàtica: informàtica i Internet   
[FCOM01] Manipulador/a d’aliments   
[FCOO01] Inserció laboral i tècniques de recerca de feina   
[FCOO03] Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere   
[FCOO04] Foment i promoció del treball autònom
[FCOO08] Creació i gestió de la Marca Personal i Xarxes Socials a la Recerca d’Ocupació
[FCOS02] Bàsic de prevenció de riscos laborals
[FCOV02] Comunicació en llengua castellana N3
[FCOV05] Comunicació en llengües estrangeres (Anglès) N2
[FCOV06] Comunicació en llengües estrangeres (Anglès)
[FCOV07] Comunicació en llengües estrangeres (francès) N2
[FCOV08] Comunicació en llengües estrangeres (Francés)N3
[FCOV09] Comunicació en llengües estrangeres (alemany) N2
[FCOV10] Comunicació en llengües estrangeres (Alemany) N3
[HOTG0108] CREACIÓ I GESTIÓ DE VIATGES COMBINATS I ESDEVENIMENTS
[HOTG0208] VENDA DE SERVEIS I PRODUCTES TURÍSTICS
[HOTI0108] PROMOCIÓ TURÍSTICA LOCAL I INFORMACIÓ AL VISITANT
[HOTT01] Accions bàsiques davant de la COVID-19 en Turisme i Hostaleria
[IFCD0110] Confecció i publicació de pàgines web
[IFCD0111] Programació en llenguatges estructurats d’aplicacions de gestió
[IFCD0112] Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals
[IFCD0210] Desenvolupament d’aplicacions amb tecnologia web
[IFCD0211] Sistemes de gestió d’informació
[IFCD61] Android Mobile Developer
[IFCD62] Java Back End Web Developer
[IFCD63] Open Source Back End Web Developer
[IFCD64] Gestió de projectes d’implementació de CRM
[IFCD65] Front End Web Developer
[IFCD66]Data Scientist
[IFCD67] Deployer
[IFCT01] Analista de dades massives i científic de dades
[IFCT0108] Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics
[IFCT0109] Seguretat dels sistemes d’informació
[IFCT0209] Sistemes microinformàtics
[IFCT0310] Administració de bases de dades
[IFCT0509] Administració de serveis d’internet
[IFCT0609] Programació de sistemes informàtics
[IFCT0610] Administració i programació en sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients
[IFCT13] Consultor oficial SAP recursos humans (HR)  
[SSCE0110] Docència de la formació professional per a l’ocupació
[SSCG0111] Gestió de trucades de teleassistència
[ADGD0108] Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria
[ADGD0110] Assistència en la gestió dels procediments tributaris
[ADGD0208] Gestió integrada de recursos humans
[ADGD0210] Creació i gestió de microempreses
[ADGD0308] Activitats de gestió administrativa
[ADGG0108] Assistència a la direcció
[ADGG0208] Activitats administratives en la relació amb el client
[ADGG0308] Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines
[ADGG0408] Operacions auxiliars de serveis administratius i generals
[ADGG0508] Operacions auxiliars d’enregistrament i tractament de dades i documents
[ADGN0108] Finançament d’empreses
[ADGN0110] Gestió comercial i tècnica d’assegurances i reassegurances privades
[ADGN0208] Comercialització i administració de productes i serveis financers
[ADGN0210] Mediació d’assegurances i reassegurances privades i activitats auxiliars
[ARGN0110] Desenvolupament de productes editorials multimèdia
[COMM0110] Màrqueting i compravenda internacional
[COMM0111] Assistència a la investigació de mercats

CENTRE LLEIDA

[ADGA13DCP] Administratiu/va amb informàtica empleat/da d’oficina
[ADGD0210] Creació i gestió de microempreses
[ADGD0308] Activitats de gestió administrativa
[ADGG0208] Activitats administratives en la relació amb el client
[ADGG0408] Operacions auxiliars de serveis administratius i generals
[ADGN0210] Mediació d’assegurances i reassegurances privades i activitats auxiliars
[ARGD01] Programes de retoc digital i escaneig d’imatges
[ARGD02] Disseny modificació de plànols 2D 3D
[ARGD03] Disseny mecànic modelat i parametritzat de peces
[COML0209] Organització del transport i la distribució
[COML0211] Gestió comercial i financera del transport per carretera
[COMM0110] Màrqueting i compravenda internacional
[COMM0112] Gestió de màrketing i comunicació
[COMT0110] Atenció al client, consumidor i usuari
[COMT0111] Gestió comercial immobiliària
[COMT0210] Gestió administrativa i financera del comerç internacional
[COMT0411] Gestió comercial de vendes
[FCOI01] Alfabetització informàtica: Internet
[FCOI02] Alfabetització informàtica: informàtica i Internet
[FCOM01] Manipulador/a d’aliments
[FCOO01] Inserció laboral i tècniques de recerca de feina
[FCOO02]Sensibilització en la igualtat d’oportunitats
[FCOO03] Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere
[FCOO04] Foment i promoció del treball autònom
[FCOO08] Creació i gestió de la Marca Personal i Xarxes Socials a la Recerca d’Ocupació
[FCOS02] Bàsic de prevenció de riscos laborals
[FCOV05] Comunicació en llengües estrangeres (Anglès) N2
[FCOV06] Comunicació en llengües estrangeres (Anglès)
[FCOV07] Comunicació en llengües estrangeres (francès) N2
[FCOV08] Comunicació en llengües estrangeres (Francés)N3
[FCOV09]Comunicació en llengües estrangeres (alemany) N2
[FCOV10] Comunicació en llengües estrangeres (Alemany) N3
[HOTT01] Accions bàsiques davant de la COVID-19 en Turisme i Hostaleria
[IFCD0110]Confecció i publicació de pàgines web
[IFCD0111] Programació en llenguatges estructurats d’aplicacions de gestió
[IFCD0112] Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals
[IFCD0210] Desenvolupament d’aplicacions amb tecnologia web
[IFCD0211] Sistemes de gestió d’informació
[IFCD62] Java Back End Web Developer
[IFCD63] Open Source Back End Web Developer
[IFCD64] Gestió de projectes d’implementació de CRM
[IFCD65] Front End Web Developer
[IFCD66] Data Scientist
[IFCD67] Cloud Deployer
[IFCI17] Tècnic/a en software ofimàtic
[IFCI23] Informàtica de l’usuari/ària
[IFCT0109] Seguretat dels sistemes d’informació
[IFCT0209] Sistemes microinformàtics
[IFCT0210] Operació de sistemes informàtics
[IFCT0310] Administració de bases de dades
[IFCT0509] Administració de serveis d’internet
[IFCT0510] Gestió de sistemes informàtics
[IFCT0609] Programació de sistemes informàtics
[IFCT0610] Administració i programació en sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients
[SSCG0111] Gestió de trucades de teleassistència
[ADGA13DCP] Administratiu/va amb informàtica empleat/da d’oficina
[ADGD0210] Creació i gestió de microempreses
[ADGD0308] Activitats de gestió administrativa
[ADGG0108] Assistència a la direcció
[ADGG0208] Activitats administratives en la relació amb el client
[ADGG0508] Operacions auxiliars d’enregistrament i tractament de dades i documents
[ADGN0210] Mediació d’assegurances i reassegurances privades i activitats auxiliars
[COML0209] Organització del transport i la distribució
[COML0211]Gestió comercial i financera del transport per carretera
[COMM0110] Màrqueting i compravenda internacional
[COMM0112] Gestió de màrketing i comunicació
[COMT0110] Atenció al client, consumidor i usuari
[COMT0111] Gestió comercial immobiliària
[ELET10] Electrònic/a de manteniment
[FCOI01] Alfabetització informàtica: Internet
[FCOO01] Inserció laboral i tècniques de recerca de feina
[FCOO02] Sensibilització en la igualtat d’oportunitats
[FCOO03]Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere
[FCOO04]Foment i promoció del treball autònom
[FCOO05]Tècniques de recerca de feina eficaç
[FCOO08]Creació i gestió de la Marca Personal i Xarxes Socials a la Recerca d’Ocupació
[FCOO11]Soft skills en processos de selecció de recursos humans en les empreses
[IFCD0211]Sistemes de gestió d’informació
[IFCD62]Java Back End Web Developer